خانه

بارولینا؛ رنگین کمان شادی

زندگی همیشه عالی و کامل نیست، اما همیشه همانی است که تو می‌سازی... پس آن را به یاد ماندنی بساز